Neem contact op met de Nederlandse Caravan Club


De NCC als organisatie kent vele functionarissen en bestuurders, die allen vanuit hun woonplaats ergens in Nederland functioneren, op basis van vrijwilligheid en een groot gemeenschappelijk enthousiasme voor de club. Om binnen een dergelijke organisatiestructuur doelmatig en slagvaardig te kunnen werken worden hoge eisen gesteld aan communicatie, met name voor wat betreft de bereikbaarheid qua "tijd" en "plaats" . Het geheel krijgt nog een extra dimensie vanuit het gegeven dat NCC-ers per definitie actieve kampeerders zijn die er veelvuldig op uit trekken.

Nederlandse Caravan Club 


De centrale plaats van de Nederlandse Caravan Club wordt ingenomen door het permanente kantoor te Ede. Hier vinden alle werkzaamheden plaats op het gebied van:
- uitvoering geven aan het bestuursbeleid.
- financiële- en ledenadministratie.
- secretariaat.
- ondersteunende werkzaamheden voor commissies.

Bereikbaarheid bureau
Het verenigingsbureau is van maandag tot en met donderdag geopend en telefonisch bereikbaar van 9 - 12 uur. 
8 juli 2023: Helaas is ons bureau door omstandigheden minder goed bereikbaar. De telefoon wordt opgenomen door één van onze leden, die voor afhandeling van uw vraag probeert te zorgen. Wij doen ons best om zo snel mogelijk te reageren op uw inzending/telefoontje. Graag even geduld.
Bij spoed kunt u mailen naar info@ncc.nl

Daarnaast beschikt het NCC-bureau over één extra lijn
Voor vragen over bestuursaangelegenheden, de terreinadministratie, facturen van leveranciers, declaraties van vrijwilligers en financiële administratie: (0318) 74 34 23.
 
Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij de financiële administratie van de NCC, finadm@ncc.nl, voor vragen op het gebied van ledenaangelegenheden bij de ledenadministratie, ledenadministratie@ncc.nl en voor bestuurlijke en beleidszaken bij het secretariaat, secretaris@ncc.nl

Voor vragen van potentiële leden/ leden over het reilen en zeilen binnen de NCC staat de Commissie Publiciteit en Ledenwerving u graag te woord. U kunt dan mailen naar: welkom@ncc.nl

Inloggen voor (nieuwe en bestaande) leden op het Ledendeel van de NCC Website


Nog niet eerder ingelogd?

1 Ga naar www.ncc.nl en kies rechts boven voor “leden”.

2 Aanklikken en alleen uw lidnummer invoeren.

3 Aanklikken wachtwoord vergeten.

4 In uw mailbox krijgt u dan een nieuwe link. (Controleer ook uw “spam” map op mail.) In het ontvangen bericht op de link klikken.

5 Nieuw wachtwoord invoeren (2 keer).

6 Daarna kunt u direct inloggen!

Wel eerder ingelogd maar dat lukt nu niet meer:

1. Controleer uw eigen mailadres waarmee u wil inloggen - is dit mailadres eerder door u aan het bureau doorgegeven? Zo niet, stuur dan alsnog naar info@ncc.nl Wacht even op verwerking aldaar en log alsnog in met het door u opgegeven (en bij het bureau geregistreerde) mailadres. Uitsluitend één mailadres wordt door het bureau geregistreerd !!

2. Als uw mailadres wel al juist was en bekend bij het bureau, stuur dan een bericht naar webmaster@ncc.nl 

3. Ga naar www.ncc.nl en kies rechts boven voor “leden”.

4. Aanklikken en alleen uw lidnummer invoeren.

5. Aanklikken wachtwoord vergeten.

6. In uw mailbox krijgt u dan een nieuwe link. (Controleer ook uw “spam” map op mail.) In het ontvangen bericht op de link klikken.

7. Nieuw wachtwoord invoeren (2 keer).

8. Daarna kunt u direct inloggen!
 
Bankrekening: 
Bank IBAN BIC
ING (vereniging) NL61 INGB 0000 1784 69 INGBNL2A
Ten name van Nederlandse Caravan Club, Ede
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408739

Dé club van kampeerliefhebbers


Dé club van kampeerliefhebbers, dat is NCC! Als lid heeft u toegang tot 12 prachtige NCC-terreinen op de mooiste locaties in heel Nederland. En ja, wij zijn een club. Dus wij organiseren ook nog allerlei leuke evenementen in binnen- en buitenland. U bepaalt natuurlijk zelf of u eraan meedoet, maar zij zijn stuk voor stuk avontuurlijk, gezellig en spraakmakend. U bent al lid voor € 85 per jaar.