Neem contact op met de Nederlandse Caravan Club


De NCC als organisatie kent vele functionarissen en bestuurders, die allen vanuit hun woonplaats ergens in Nederland functioneren, op basis van vrijwilligheid en een groot gemeenschappelijk enthousiasme voor de club. Om binnen een dergelijke organisatiestructuur doelmatig en slagvaardig te kunnen werken, worden hoge eisen gesteld aan communicatie, met name voor wat betreft de bereikbaarheid qua "tijd" en "plaats" . Het geheel krijgt nog een extra dimensie wanneer je stil staat bij het gegeven dat NCC-ers per definitie actieve caravanners zijn die er veelvuldig op uit trekken.

Nederlandse Caravan Club 


De centrale plaats van de NCC wordt ingenomen door het permanente kantoor te Ede. Hier vinden alle werkzaamheden plaats op het gebied van:
- uitvoering geven aan het bestuursbeleid;
- financiële- en ledenadministratie;
- ledenservice;
- secretariaat;
- ondersteunende werkzaamheden voor commissies.

Bereikbaarheid bureau
Het verenigingsbureau is van maandag tot en met donderdag geopend en telefonisch bereikbaar van 09.00-15.00 uur. 

Daarnaast beschikt het NCC-bureau over twee extra lijnen
Voor vragen over bestuursaangelegenheden, de terreinadministratie, facturen van leveranciers en declaraties van vrijwilligers: (0318) 74 34 23
De financiële administratie is rechtstreeks bereikbaar op: (0318) 74 34 24.
 
Voor vragen van financiële aard kunt u terecht bij de financiële administratie van de NCC, finadm@ncc.nl, voor vragen op het gebied van ledenaangelegenheden bij de ledenservice, info@ncc.nl en voor bestuurlijke en beleidszaken bij het secretariaat, secretaris@ncc.nl
 
Probleem met Inloggen voor Leden:
Kunt u niet inloggen op uw account, stuur een bericht naar mailmaster@ncc.nl
 
Bankrekening: 
Bank IBAN BIC
ABN AMRO NL39 ABNA 0485 8210 60 ABNANL2A
ING (vereniging) NL61 INGB 0000 1784 69 INGBNL2A
Ten name van Nederlandse Caravan Club, Ede
 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408739

Dé club van kampeerliefhebbers


Dé club van kampeerliefhebbers, dat is NCC! Als lid hebt u toegang tot 12 prachtige NCC-campings op de mooiste locaties in heel Nederland. En ja, we zijn een club. Dus we organiseren ook nog allerlei leuke evenementen in binnen- en buitenland. U bepaalt natuurlijk zelf of u eraan meedoet, maar ze zijn stuk voor stuk avontuurlijk, gezellig en spraakmakend. U bent al lid vanaf € 67,- per jaar.